ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงาน

หมวด: ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 เขียนโดย Super User

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงาน

ดาวน์โหลด...

ฮิต: 309