สมาชิก

member3

อัตราเงินกู้

 
 

ติดต่อบัญชีธนาคาร

นาฬิกา

สถิติเข้าชม

249702
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
36
347
425
248256
2974
4566
249702

Your IP: 54.145.117.60
Server Time: 2017-11-21 13:19:43

แผนกลยุทธ์

                    แผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ. 2552 – 2561)
                                                                    ------------
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ 10 ปี
(พ.ศ. 2552 - 2561)โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
ครอบคลุมตามองค์ประกอบแผนกลยุทธ์ ดังนี้

   กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบการให้บริการฝ่ายจัดการ
2.พัฒนาคุณภาพบริการ
3.พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการทำงาน
4.พัฒนาระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในด้วยหลักธรรมาภิบาล
5.พัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการสมาชิก
6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ให้มี สมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบ
7.พัฒนาระบบบริการเงินกู้
8.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด (Indicator)
โครงการ/กิจกรรม